2 سال

دومین سال! 730روز پیش، در چنین روزی از بهترین اتفاقات دنیا برای پسری به اسم نواح اتفاق افتاد (لقب جدید عرفان). و اون اتفاق چیزی نبود جز پیتزایی که اون روز خورد… شوخی بسه ‌  نمیدونم این نامه رو چجوری واست بنویسم که نه از حدم بخوام بگذرم، و نه حرفمو نزده باشم احتمالا شنیدی…